خدمات

خدمات زیست محیطی

ترمو گرافی و مدیریت انرژی (ThermoGraphy)

خدمات بهداشت حرفه ای

خدمات حفاظت فنی

باشگاه Midya

مشاوره و ارائه روغنهای روان کننده صنعتی سبز

مشاوره صنعت سبز

مشاوره ، اصلاح ، طراحی و اجرای سیستمهای تصفیه فاضلاب

نمونه برداری و تست پارامترهای آب و پسابسمپاشی و جلوگیری از ورود جانوران موذی از قبیل موش و مار

تست و بازرسی مخازن تحت فشار، تست ضخامت سنجی دیگهای بخار

مدیریت

با ما در تماس باشید

ارتباط با ما