زیبا طب النا

زیبا طب النا

درباره ما

خدمات

تولید

پخش

البسه ی یکبار مصرف پزشکی

تصاویر کاری

مدیریت

مجله

دستکش یکبار مصرف پزشکی چه ویژگی هایی دارد؟

دستکش یکبار مصرف ، دستکشی است که از آن به عنوان جلوگیری از برخورد انواع آلودگی ها با پوست دست استفاده می گردد.

معرفی و بررسی لباس یکبار مصرف بیمارستانی

امروزه کاربرد لباس یکبار مصرف بیمارستانی به عنوان دستاوردی مهم در پیشگیری از انتقال عفونت های مختلف نقش بسزایی دارد.

در خرید لباس یک بار مصرف بیمارستانی به چه نکاتی توجه کنیم؟

امروزه استفاده از لباس یکبار مصرف به صورت الزامی در محیط های بیمارستانی و کلینیک ها اجرا شده است. برای خرید لباس یکبار مصرف بیمارستانی باید به نکات مهمی و ویژگی آن ها توجه کنیم.