خدمات

طراحی تجهيزات و خطوط تولید فرآورده­های زیستی نظير داروهای نوترکيب، واکسن‌ها، آنزيم‌های صنعتی و...

توسعه فناوري‌های زيستی

توسعه سويه‌های صنعتی

اجرای پروژه­های انتقال فناوری تولید فرآورده­های زیستی

مدلسازی، شبيه‌سازی و اتوماسيون فرايندهای تخميری

مشاور سرمایه­ گذاری در حوزه زیست ­فناوری

ارائه خدمات پژوهشی، مطالعاتی و نظارت فنی بر طرح­های زیست­ فناوری

ارائه دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی کوتاه مدت در زمينه زيست فناوری

مدیریت

با ما در تماس باشید

ارتباط با ما