img
img
img
img
shape
shape
img
img
img
img
shape
shape
img
img
img
img
shape
shape

معرفی

شرکت مهندسی زرين افزار در سال 1375 , توسط تعدادي از دانش آموختگان، مهندسان و متخصصين حوزه هاي فني تاسيس گرديده و در يک اقدام کارآفرينانه به منظور تامين نيازهاي بخش هاي مختلف اقتصادي و صنعتي کشور از طريق انجام فعاليت هاي بازرگاني و صنعتي، واردات و صادرات, خدمات فني و مهندسي در زمينه هاي الکترونيک، مخابرات و ابزاردقيق شروع به فعاليت نموده است که طي قريب به دو دهه فعاليت در بخش هاي مختلف صنعتي کشور پروژه هاي متعددي را با موفقيت به انجام رسانده و هم اکنون در برخي از حوزه هاي فعاليت خود نسبت به ساير رقبا از جايگاه متمايزي برخوردار مي باشد.

پیام مدیریت

عضو خبرنامه ما شوید .

بالا