معرفی

شرکت فنــی مهندســی آرمان صنعت ویرا شامل محدوده وسیعی از خدمات مهندسی شامل : تامین تجهیزات ،مشاوره و طراحی ، نصب و راه اندازی سیستمهای صنعتی میباشد. بطور کلی اهم خدمات قابل ارائه در بخش برق و ابزار دقیق به شرح ذیل ارائه میگردد: • مشاوره و طراحی : طراحی و اجرای پروژه های برق وکنترل، اتوماسیون خطوط تولید و تبدیل سیستمهای دستی و قدیمی کارخانجات به سیستمهای تمام اتوماتیک ، برنامه نویسی سیستمهای کنترل و مانیتورینگ وطراحی HMI ،طراحی و اجرای پروژه های تله متری • نصب و راه اندازی تجهیزات کنترلی و ابزار دقیق و کالیبراسیون آنها شامل : ترانسمیتر ها ، گیج ها ، نشانگرها ، کنترلر ها ،شیرهای کنترلی، و انواع سنسور های سطح ، دبی ، فشار ، دما ، رطوبت ، وآنالایزرها شامل کدورت ،کلر باقیمانده، هدایت الکتریکی،اکسیژن ،BOD،TOC ،MLSS ،Sludge،PH ... • تامین تجهیزات ابزار دقیق و کنترل شامل : سیستمهای اندازه گیری سطح , دبی , فشار و دما و کنترلرها ، سوئیچ ها و... آنالایزهای مایعات و گازها انواع Control Valve و Actuator کارت های PLC و نرم افزارهای کنترلی • طراحی و ساخت تابلوهای برق و کنترل •تنظیم و کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق در محل شرکت ویرا و در محل کارخانجات •برگزاری دوره های آموزشی در زمینه ابزار دقیق و اتوماسیون

پیام مدیریت

تامین پکیج های ابزار دقیق و مجری پروژه های کنترل و مانیتورینگ در صنایع مختلف و طراحی و اجرای سیستم های تزریق کلر و مواد شیمیایی

مدیریت

عضو خبرنامه ما شوید .

بالا