background

چشم انداز

چشم انداز


این شرکت دارای گروه های متخصص با تجربه فنی بالا می باشد. در شرکت مهندسی ساخت و نصب توانمند مسئولیت گسترده انجام پروژه بعهده مدیر پروژه بوده و تمامی منابع شرکت در اختیار ایشان قرار می گیرد. دفتر پروژه و سایت های شرکت بصورت کامل بخش های زیر را پشتیبانی می کنند: •خدمات مهندسی، کنترل پروژه • مهندسی کارگاهی (دفتر فنی) • مدیریت ساخت و نصب • کنترل کیفیت • ایمنی فنی و اجرائی • تأمین ماشین آلات و کالا