مجله

Thumb

مزایا و کاربرد لوله های دریپردار

کارایی مطلوب لوله دریپردار و قیمت مقرون به صرفه آن باعث شده است از این محصولات به طور عمده بتوانیم برای آبیاری زمین های کشاورزی استفاده نمائیم.