درباره ما

پیام مدیریت

مشاهده بیشتر

معرفی شرکت

مشاهده بیشتر

زمینه فعالیت

مشاهده بیشتر

چشم انداز

مشاهده بیشتر

تیم مدیران

مجتبی قره داغی

رییس هییت مدیره

حمید مهرابیان

مدیر عامل

فریبا گرانمایه

نایب رییس هییت مدیره