Thumb
Thumb

اطلاعات محصول

قیمت: به روز
مدت زمان ارسال محصول: 1
مدت زمان بازگشت محصول: 1 روز

توضیحات


باز خورد صنایع مصرف کننده خاک سمیرم، نشانگر رضایت آنها بخصوص برای: – ” یکنواختی محصول” – “خواص نسوزندگی” عالی و- مقدار بالای “مولایت” در شاموت تولید شده میباشد . محصولات مختلف شرکت سمیرم و آنالیز شیمیایی تضمین شده ی آنها در جدول زیر خلاصه شده است . تحویل محصول عموما بصورت فله است ولی امکان بسته بندی در کیسه بزرگ هم در صورت درخواست وجود دارد .