تاسیسات و اهمیت آن در ساختمان

img
img
img
img
shape
shape
تاسیسات و اهمیت آن در ساختمان

نقش تاسیسات در ساختمان ( تاسیسات و اهمیت آن در ساختمان ) تأسیسات نقش تأثیرگذاری را در صنعت ساختمان سازی ایفا می کند، اما این در حالی است که این مهم، در حوزه ساخت وساز کشور سال هاست که مغفول مانده، ازاین رو شاهد اتلاف بیش ازاندازه انرژی در ساختمان ها هستیم. گفتنی است در حال حاضر تأسیسات نیازمند توجه و یا بازنگری ویژه ای در حوزه ساخت وساز هست ، چراکه متأسفانه در بیشتر موارد شاهد این مسئله هستیم که بیشتر به جنبه سازه ساختمان توجه می شود و در مقابل مسئله تأسیسات از کمترین میزان توجهی نیز برخوردار نیست، اما این عدم اهمیت در حالی رخ می دهد که کشور ازلحاظ منابع انرژی با محدودیت های بی شماری مواجه است، ازاین رو انتظار می رود کلیه متصدیان حوزه ساختمان ،در حفظ منافع ملی حساسیت بیشتری داشته باشند. آنچه مسلم است تأسیسات ساختمان یا مسکن که به تعریف ساده ایجاد شرایط مطلوب جهت سکنی هست،می تواند در حفظ منابع انرژی و همچنین محیط زیست موثرواقع شود. به عبارت ساده تر تأسیسات ساختمان شامل استفاده مطلوب از آب، برق، گاز، تهویه، علائم هشداردهنده، تخلیه فاضلاب، ایجاد سیستم گرمایشی و سرمایشی، ارتباط بین داخل و خارج ساختمان، تماس تلفنی، حمل ونقل بین طبقات موضوعات تأسیساتی می شود، که هرکدام از این موارد توسط مهندسان و متخصصان می تواند به مرحله اجرا درآید. تأسیسات یک ساختمان، به مانند بسیاری از موارد، قابل دیدن نیست و بروز کوچک ترین مشکل در این بخش می تواند در داخل ساختمان حادثه جبران ناپذیری را ایجاد کند، چراکه عدم توجه به این مقوله باعث صرف هزینه های هنگفتی برای بهره برداران شود. باید توجه داشت که تأسیسات ساختمان سبب جلوگیری از تخریب و بازسازی زودهنگام و صرفه جویی در سرمایه ای خواهد شد که می تواند در بخش تولید به کار گرفته شود. ازاین رو بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند تا هنگامی که سازه براثر حوادث طبیعی همانند زلزله، سیل و عواملی ازاین دست خراب نشده باشد، ملاک قضاوت کیفیت یک ساختمان، تأسیسات آن است.

پاسخ دهید

بالا