غذای با کیفیت

فضای خوشایند

منوی متمایز

کارکنان حرفه ای

داستان ما

باغ رستوران صبا با رعایت تمامی پورتکل های بهداشتی وبا معروفیت بی شمار خود جذب مشتریان بالایی داشته است غذا به هر ماده ای اطلاق می شود که موجود زنده آنرا می خورد یا می آشامد. واژه غذا شامل مایعات نوشیدنی هم می شود. غذا منبع اصلی تولید انرژی و تغذیه در جانوران است و معمولاً جانوران و گیاهان، منشا تولید آن هستند. در تعریف حقوقی غذا در کشورهای غربی، چهار دسته از مواد به عنوان غذا به رسمیت شناخته شده است: هر نوع ماده ای که از نظر منطقی، انسان بتواند آنرا هضم کند؛ حال چه ارزش غذایی داشته و چه نداشته باشد. آب و سایر آشامیدنی ها. آدامس های جویدنی. موادی که در تهیه غذاها به کار می رود.


دستور آشپزی

نظرات مهمان