background

پیام مدیریت

پیام مدیریت


این شرکت به عنوان سرمایه‌ گذار بخش خصوصی، با بیش از 60 کارمند دائمی ، با تاسیس شرکت هایی با موضوع فعالیت در زمینه مرتبط به ICT سعی در گسترش حوزه فعالیت خود می نماید.این شرکت توسط گروهی از متخصصین باتجربه در حوزه ICT به صورت ویژه در طراحی و پیاده سازی سیستم های تلفنی ، کابل کشی سازه ، شبکه ، سیستم های امنیت ، فیبر نوری انتقال و فراسازه ها ، مایکروویو و شبکه های رادیویی و خدمات مشاوره ای تاسیس گردیده است. همچنین با سیاست اخذ شرکای تجاری برتر دنیا مرتبط با همین زمینه فعالیت ، سعی در ارتقاء سطح کیفی و کمی گروه می نماید. با توجه به تجارب پیشین کسب شده در پروژه ها ، رایا بلافاصله پس از تاسیس ، قادر بوده تا پروژه های موفقی را با حاشیه اطمینان بالایی در حوزه نفت و گاز برای برخی از شرکت های بزرگ فراهم آورد.در حال حاضر شرکت های وابسته به این شرکت در زمینه اجرای پروژه IPTV در ایران ، اجرای پروژه FTTX در تهران ، شریک انحصاری شرکت هواوی در زمینه نفت و گاز ، حوزه IP PBX فعالیت می نمایند.