درباره ما

پیام مدیریت

مشاهده بیشتر

معرفی شرکت

مشاهده بیشتر

زمینه فعالیت

مشاهده بیشتر

چشم انداز

مشاهده بیشتر

تیم مدیران

شیوا یزدی

رئیس هیئت مدیره

مجتبی یزدی

نائب رئیس هیئت مدیره

پریسا یزدی

عضو هیئت مدیره

حمیدرضا عباسی

محقق