خدمات

واردات و عرضه تجهیزات اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار، آلاینده های زیست محیطی و ایمنی صنعتی

تجهیز آزمایشگاههای بهداشت حرفه ای و بهداشت محیط

تجهیز آزمایشگاههای معتمد محیط زیست و خدماتی از این قبیل

با ما در تماس باشید

ارتباط با ما