تعرفه سفارش پنل
ردیف
موضوع
مبلغ ماهانه (تومان)
انتخاب
1
صفحه سایت
590,000
2
تبلیغات کالا و خدمات در بازار مهرپل
350,000
3
پنل SMS
130,000
4
پیام بین اعضا
190,000
5
بارگذاری و دریافت مناقصه و مزایده
90,000
6
مجله اختصاصی تولید محتوا
170,000
7
دسترسی به اتوماسیون مکاتبات
150,000
8
دسترسی به ابزارمدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
240,000
9
معرفی سیستمی کالا و خدمات به متقاضیان بالقوه
400,000
10
کارت ویزیت
190,000
11
برقراری ارتباط با دپارتمان های تخصصی بیمه , تبلیغات و IT
رایگان
مبلغ نهایی :

مجموع هزینه بر اساس انتخاب هر یک از آیتم های 11 گانه جدول توسط مشتری محاسبه و اعلام می گردد. شایان ذکر است که گزینه های یک ، دو و شش الزامی و در واقع زیر بنای دریافت سایر خدمات می باشد و سایر آیتم ها متناسب با نوع صنعت و انتخاب شما خواهد بود.