درباره ما

پیام مدیریت

مشاهده بیشتر

معرفی شرکت

مشاهده بیشتر

زمینه فعالیت

مشاهده بیشتر

چشم انداز

مشاهده بیشتر

تیم مدیران

فرامرز طالبی

رئیس هیئت مدیره

غلام‌رضا زینل پور ابرقوئی

مدیر عامل

هادی شاهدی

عضو هیئت مدیره