اتحادیه صادر کنندگان فراورده های نفت و گاز و پتروشیمی ایران

درباره ما

محصولات

خدمات

پیگیری مشکلات صنفی اعضاء از جمله از مشکلات بانکی، مالیاتی، گمرکی، استاندارد، حمل و نقل و غیره.

مشارکت یکپارچه در نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی ایران به طور مرتب و سالیانه.

اطلاع رسانی گسترده به عموم از طریق نشر اخبار و همکاری نزدیک با رسانه ها و ارباب جراید.