درباره ما

پیام مدیریت

مشاهده بیشتر

معرفی شرکت

مشاهده بیشتر

زمینه فعالیت

مشاهده بیشتر

چشم انداز

مشاهده بیشتر

تیم مدیران

لیلا مرادی

عضو هییت مدیره

عباس خلیلی

مدیرعامل و رییس هییت مدیره

علی اکبر خلیلی

نایب رییس هییت مدیره