خدمات

انجام کلیه امور حسابداری و مالی شركت ها

تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی و دفاتر قانونی

تهیه صورتهای مالی از روی اسناد و مدارک ناقص

تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

لیست صورت معاملات فصلی موضوع ماده 169

حسابداري شركتها به صورت غير حضوري

مشاوره، ارائه، نصب و راه اندازی نرم افزارهای مناسب مالی

مشاوره ، نصب و راه اندازی نرم افزارهای مناسب مالی

حسابداري شركتها به صورت غير حضوري

اعزام نیروی حسابداری

اجرای عملیات اصلاح و بستن حساب

مدیریت

با ما در تماس باشید

ارتباط با ما