فتومتر}

فتومتر

بروز

شرکت مهرگان صنعت آب ارائه دهنده دستگاه های فتومتر و کلرسنج پرتابل ، جهت کاربرد در صنایع مختلف و مراکز پژوهشی- تحقیقاتی از کمپانی های صاحب تکنولوژی HACH و ITS میباشد.

بالا