تجهیزات جانبی}

تجهیزات جانبی

بروز

یکی از مهمترین اندازه ­گیری­ها در صنایع مختلف، اندازه­ گیری فلوی سیالات (مایع، گاز و بخار) در واحدهای مختلف است. از آنجایی که اندازه­ گیری فلو نقش مهمی در مانیتورینگ، کنترل، بهینه ­سازی فرایند و صرفه­ جویی در مصرف انرژی دارد، انتخاب تجهیزات جانبی متناسب با مشخصات فرایند و فلومتر مربوطه، جهت افزایش بهر­وری و دقت اندازه­ گیری، اهمیت فراوانی خواهد داشت. کمپانی SKI یکی از تولیدکنندگان پیشرو و با سابقه در زمینه ­ی ­ فلومترهای اختلاف فشاری، فلوکامپیوترها و تجهیزات جانبی مربوطه می­باشد. تجهیزات جانبی قابل ارائه توسط این کمپانی عبارتند از: سیستم Automatic Purge: قابلیت اضافه شدن به سیستم فلومتر و فلوکامپیوتر، در صورت وجود غبار بین 50 mg/m³ تا 300 g/m³ سیستم Automatic Calibration: قابلیت اضافه شدن به سیستم فلومتر و فلوکامپیوتر، در صورت نیاز به داشتن کالیبراسیون اتوماتیک برای ترانسمیتر اختلاف فشاری

بالا