سنسورهای آلتراسونیک}

سنسورهای آلتراسونیک

بروز

این سنسورها از نوع غیرتماسی بوده و براساس فرستادن پالس صوتی و محاسبه زمان رفت و بازگشت آن کار میکنند. به علت ماهیت صوتی سیگنال ارسالی، مواد شفاف و موادی با انعکاس بسیار بالا و همچنین موادی که به سختی قابل تشخیص می باشند با استفاده از سنسورهای آلتراسونیک براحتی قابل تشخیص هستند رنج اندازه گیری این سنسورها تا 8 متر با خروجیهای سوئیچ و آنالوگ بوده و نیز قابل استفاده برای کنترل سطح مخازن و همچنین تشخیص اجسام شفاف هستند. سنسورهای آلتراسونیک برای تشخیص موقعیت و اندازه گیری دقیق و مداوم فاصله جامدات ، پودرها و مایعات استفاده می شوند. این سنسورها امواج صوتی را در محدوده آلتراسونیک انتقال و دریافت می کنند. جسمی که شناسایی می شود ، امواج صوتی را منعکس می کند و اطلاعات فاصله از طریق اندازه گیری زمان پ تعیین می شود. به عنوان مثال در فناوری بسته بندی یا کاسه های پلاستیکی شفاف در صنایع غذایی مورد استفاده قرار میگیرند حتی در شرایط کار با آلودگی شدید ، گرد و غبار یا مه غبار حسگرها اشیا را با اطمینان و بدون تداخل تشخیص می دهند. رنج محصولات شامل سنسورهایی با خروجی قابل برنامه ریزی سوئیچ ، خروجی آنالوگ یا ترکیبی از هر دو است. عملکرد خروجی ، نقاط سوئیچ و دامنه اندازه گیری به راحتی از طریق دکمه فشار روی سنسور و یا از طریق wire teach تنظیم می شوند. برخی از انواع حسگرها علاوه بر این می توانند از طریق IO-Link برنامه ریزی شوند .

بالا