درباره ما

پیام مدیریت

مشاهده بیشتر

معرفی شرکت

مشاهده بیشتر

زمینه فعالیت

مشاهده بیشتر

چشم انداز

مشاهده بیشتر

تیم مدیران

رضا سرشار

نائب رئیس هیئت مدیره

جعفر حسین قلی زاده

رئیس هیئت مدیره

حامی محسنی مفیدی

مدیر عامل

مسعود معبودی افخم

عضو هیئت مدیره

رضا مدرس زاده

عضو هیئت مدیره