خدمات

پیشگیری از بروز مشکلات حقوقی و قضایی

سرعت بالای رسیدگی در پرونده ها

حل اختلافات بدون مراجعه به مراکز قضایی

حل اختلافات حادثه بین طرفین دعوی از طریق صلح و سازش

عدم حصول نتیجه از طریق صلح و سازش، رسیدگی به اختلافات و صدور رای داوری

نهایت دقت با نگاه تخصصی در رسیدگی به پرونده ها با استفاده از حقوقدانان با تجربه

انعقاد قرارداد جهت ارائه مشاوره حقوقی به اشخاص حقیقی- حقوقی

معرفی تجار و صنعتگران داخلی به تجار و صنعتگران سایر کشورها

مدیریت

با ما در تماس باشید

ارتباط با ما