درباره ما

پیام مدیریت

مشاهده بیشتر

معرفی شرکت

مشاهده بیشتر

زمینه فعالیت

مشاهده بیشتر

چشم انداز

مشاهده بیشتر

تیم مدیران

مهدی خادم دقیق

رئیس هیئت مدیره

حمیدرضا آقا بابائی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

لیلا نادر خمسه

نایب رئیس هیئت مدیره