ارزش افزوده

Sorry, Posts you requested could not be found...

ارزش افزوده
ارزش افزودهمدیریت مالی

ارزش افزوده و نحوه ی محاسبه ی ارزش افزوده در سیستم مالی چگونه است؟

تعریف ارزش افزوده  در سیستم مالی  ارزش افزوده که امروزه همه جا راجع به آن صحبت زیاد است؛ در واقع عبارت است از ثروت اضافه‌ای که توسط شرکت از طریق فرآیند تولید و یا ارایه خدمات ایجاد می‌شود که با کسر نهاده‌های واسطه (مثل هزینه خریدها) ازعایدی‌ها به‌دست می‌آید. برای مثال نهاده‌هایی نظیر کابل، مراکزسوئیچ، نیروی انسانی متخصص در طی یک فرآیند، یک ارزش جدیدی (ارایه خدمت به مشترکین) تولید می‌کنند که در واقع به ارزش نهاده‌های ما افزوده می‌شود. محاسبه ارزش افزوده به‌منظور پرهیز از احتساب مضاعف صورت می‌گیرد. به این معنی که ارزش کالاها و خدماتی که به‌عنوان...