مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی چیست؟
مدیریت منابع انسانیمنابع انسانی

مدیریت منابع انسانی چیست؟

مدیریت منابع انسانی و مدیریت کارکنان ( مدیریت منابع انسانی چیست؟ ) برای دهها سال، اجرای وظایف انتخاب، آموزش و جبران خدمت کارکنان وظایف اصلی حوزه‌ای به نام مدیریت کارکنان بود. این وظایف بدون توجه به اینکه چگونه به یکدیگر مرتبط هستند انجام می‌شدند. اما اکنون حوزه‌ای به نام مدیریت منابع انسانی مطرح شده است. مدیریت منابع انسانی آنطور که در حال حاضر درک می‌شود، به جای رد یا حذف، تعمیمی از نیازمندهای سنتی اداره اثربخش کارکنان است. در این حوزه درک مناسبی از رفتار بشری و مهارت استفاده از این درک و بینش نیاز است. هم‌چنین داشتن دانش و...
مدیریت منابع انسانیمنابع انسانی

وظایف مدیریت منابع انسانی و نقش آنها درسازمانها چیست؟

مقدمه وظایف مدیریت منابع انسانی درباره عملکرد و وظایف مدیریت انسانی و اهمیت این واحد در سازمان در چند سال اخیر در کشور متون بسیاری در اختیار مدیران و سیاست گذاران قرار گرفته است. اما به درستی می توان ادعا کرد که هنوز جایگاه کلیدی و نقش راهبردی مدیریت منابع انسانی در افزایش بهره وری و کارآیی سازمانی، ایجاد تعهد و دلبستگی شغلی و تعالی عملکرد کارکنان برای بسیاری از دست اندرکاران اجرایی مشخص نشده و نیاز به داشتن چنین واحدی در سازمان به باور تبدیل نشده است. گواه این ادعا میزان کم سرمایه گذاری و تلاشی است که از...
مدیریت منابع انسانی
مدیریت منابع انسانیمنابع انسانی

مدیریت منابع انسانی در سازمان ها

مدیریت منابع انسانی در سازمان ها صاحب‌نظران حوزه مدیریت منابع انسانی بر این باورند که سازمان‌های پیشرو در هزاره جدید، تنها از طریق به‌کارگیری الگوهای پیشرفته توسعه نیروی انسانی، یادگیری سازمانی و راهبردهای توسعه و بالندگی قابلیت‌های کارکنان، می‌توانند با سرعت و انعطاف لازم پاسخگوی نیازهای سازمان خود باشند. توسعه منابع انسانی در کنار حرکت به سمت قابلیت‌های فناورانه و دانش‌محور، یکی از مهم‌ترین اهداف راهبردی سازمان‌های پیشرو عصر کنونی بوده که به منظور ارتقاء سطح دانش، مهارت، تجربه و کیفیت، تعالی و عملکرد سرمایه‌های سازمان و حتی تغییر ویژگی‌های فردی کارکنان، مورد نیاز است. اگرچه در زمینه منابع انسانی،...
مدیریت منابع انسانیمنابع انسانی

وظایف مدیریت منابع انسانی در سازمانها

وظایف مدیریت منابع انسانی و نحوه تقسیم زیرسیستم‌ها در حقیقت مدیریت منابع انسانی سیستمی است متشکل از بسیاری فعالیت‌های متقابل و وابسته به یکدیگر که هر فعالیت بر دیگری اثر می‌گذارد. بنابراین هنگامی که فعالیت‌ها با یکدیگر مرتبط هستند، سیستم به وجود می‌آید. یک سیستم از دو یا چند جزء (زیر سیستم) تشکیل یافته است که به صورت یک کلیت سازمان یافته با مرزهای قابل شناسایی با یکدیگر کار می‌کنند. امروزه مدیریت منابع انسانی به سه چالش عمده روبرو است : 1.هماهنگی بین زیرسیستم‌ها و کارکردهای مدیریت منابع انسانی( فرایند ورودی، کاربرد و نگهداری و خروجی) 2.هماهنگی میان زیر سیـــستم...
منابع انسانی
مدیریت منابع انسانیمنابع انسانی

مدیر منابع انسانی کیست و شرح وظایف آن در سازمان ها چگونه است – مهرپل

مدیر منابع انسانی کیست؟ مدیر منابع انسانی از نیروی انسانی به شکلی مناسب در جهت رسیدن به اهداف سازمان یا شرکت استفاده می کند. او بر فرآیندهای جذب، مصاحبه، استخدام، آموزش، بکارگیری و حفظ کارکنان نظارت داشته، در برنامه ریزی های استراتژیک به مدیران  عالی مشاوره داده و به عنوان رابط بین کارکنان و مدیریت ارشد سازمان محسوب می شود. مدیر منابع انسانی در واقع عنصر اصلی در سیاستگذاری در بخش منابع انسانی است. او کارشناسان بخش منابع انسانی را رهبری کرده و بر انجام درست و به موقع کارهای آنان نظارت دارد. بخشی از فعالیت های مدیر منابع انسانی...

Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /home/mehrpoln/public_html/mag/wp-includes/class.wp-scripts.php on line 492