بورس

Sorry, Posts you requested could not be found...

بورس کالا
بورسمدیریت مالی

بورس کالا

بورس کالا چیست در بورس کالا معمولاً کالاهای خام و فرآوری نشده مانند فلزات، پنبه، گندم، برنج و... دادوستد می‌شوند. یکی از مزیت های بورس کالا، حضور نهادهای نظارتی و تنظیم‌کننده بازار است که تمامی تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و تجار کالا با حضور این نهادها، از مزایای قوانین و مقررات حاکم بر بورس برخوردار می‌شوند. بررسی روند پیدایش و تکامل بورس‌های کالا در جهان گویای آن است که این‌ بازارها در عرصه اقتصاد کشورها از قرن ۱۹ به بعد برای پاسخگویی به نیازمندیهای افتصادی مردم و تجار و در بسیاری موارد رفع برخی تنگناها و موانع در بازار کالاهای مختلف بوده...