فهارس بها

Sorry, Posts you requested could not be found...

فهرست بها و تاریخچه پیدایش
فناوریفهارس بها

فهرست بها و تاریخچه پیدایش

فهرست بها و تاریخچه پیدایش فهرست بها و تاریخچه پیدایش : پايه انجام معامله در اجراي طرح‌های عمرانی قيمت‌هايی است كه به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزی در قالب فهرست بها‌ سالانه تهيه و به دستگاه‌های اجرايی ابلاغ ميی شود و مطابق تبصره 1 ماده 80 قانون محاسبات عمومی مبنای تهيه برآورد اوليه می گردد. مستند به بند 3-2-1 دستورالعمل شماره 7140 مورخ 1377/12/2 سازمان مديريت و برنامه‌ريزی استفاده از قيمت‌های پايه كه برای آن‌ها از طرف سازمان فهرست بها‌ تهيه شده الزامی است. هر رشته از فهرست بها ‌به اجزا و اقلام...
فهرست بها
فناوریفهارس بها

فهرست بها

تاریخچه فهرست بها و هدف از تهیه آن در دهه ۵۰ درآمدهای حاصل از استخراج نفت افزایش قابل توجهی پیدا کرد. به تبع آن دستگاه‌های اجرایی اقدام به تعریف پروژه‌های جدید عمرانی کردند. در این بین کشور با کمبود مصالح، ماشین آلات و نیروی انسانی مواجه بود که باعث کمبود پیمانکار جهت اجرای پروژه ها شد. برای رفع این مشکل مهندسین مشاور برای جلب نظر پیمانکاران و استفاده از امکانات آنها اقدام به افزایش قیمت‌های پیشنهادی جهت انجام پروژه‌ها کردند. موضوع افزایش قیمت‌ها تا جایی ادامه پیدا کرد که قیمت‌ها کاملا غیر واقعی شده و باعث بوجود آمدن تورم زیادی در این عرصه...
فناوریفهارس بها

فهرست بها چیست؟

فهرست بها پايه انجام معامله در اجراي طرح‌های عمرانی قيمت‌هايی است كه به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزی در قالب فهرست بها‌ سالانه تهيه و به دستگاه‌های اجرايی ابلاغ مي شود . مطابق تبصره 1 ماده 80 قانون محاسبات عمومی مبنای تهيه برآورد اوليه می گردد. مستند به بند 3-2-1 دستورالعمل شماره 7140 مورخ 1377/12/2 سازمان مديريت و برنامه‌ريزی استفاده از قيمت‌های پايه كه برای آن‌ها از طرف سازمان فهرست بها تهيه شده الزامی است. هر رشته از فهرست بها ‌به اجزا و اقلام ريزتر تقسيم شده و به فصول و زيرفصول (آيتم)...
فناوریفهارس بها

فهرست بها چیست ؟ دانلود فهرست بها

فهرست بها چیست ؟ دانلود فهرست بها فهرست بها (انگلیسی : List price) فهرستی از قیمت‌های مختلف از حجم واحد مصالح یا خدمات قابل ارائه پیمانکاران عمرانی می‌باشد. برای محاسبه هزینه کلی یک پروژه، بر اساس یک فهرست بهای پایه، کافیست حجم‌های مربوط به آن پروژه را، در میزان قیمت مشخص شده آنها در فهرست بها ضرب گردد و مجموع آنها قیمت پروژه، بر اساس فهرست بهای آن سال، خواهد بود. در ایران، هر سال سازمان برنامه و بودجه، فهرست بهای واحد رشته‌های مختلف پروژه‌های عمرانی را منتشر می‌کند. در این فهرست‌های بها، قیمت (بهای) واحد، مثل یک متر مکعب خاک‌برداری یا یک متر...