حقوق و دستمزدمنابع انسانی

چگونه یک سند حسابداری برای مساعده و حقوق ثبت کنیم ؟

چگونه یک سند حسابداری برای مساعده و حقوق ثبت کنیم
22.3Kبازدید

چگونه باید یک سند حسابداری برای مساعده و حقوق ثبت کنیم ؟

برای ثبت یک سند حسابداری برای مساعده و حقوق لازم است مواردی را بدانیم و انجام دهیم.

در زیر با مثالی این موارد را شرح می دهیم :

نمونه ای از ثبت صدور سند مساعده

برای مثال، برای ثبت های طی ماه مانند مساعده می توان گونه عمل کرد که ؛ مساعده جزء سر فصل حساب های دریافتی لحاظ می شود و در ستون بدهکاران می باشد و در ادامه باید موجودی نقد و بانک را بستانکار این مبلغ مساعده قرار داد.

نمونه ثبت سند حسابداری مساعده

ردیف شرح حساب

۱ حساب های دریافتنی – مساعده=بدهکار

۲ نقد و بانک=بستانکار

نمونه ای از ثبت صدور سند وام

از دیگر کسورات حقوق و دستمزدوام کارکنان است. مبلغ اولیه به صورت وام به کارکنان سازمان تعلق می گیرد و بصورت اقساط به سازمان بر می گردد. بنابراین وام کارکنان بدهکار می شود و بانک به مبلغ وام داده شده بستانکار می گردد. لذا مبلغ قسط ماهانه بدهکار و وام کارکنان به مبلغ اقساط بستانکار می شود. در پایین یک نمونه از ثبت سند حسابداری وام نشان داده شده است.

نمونه ثبت سند حسابداری وام

ردیف شرح حساب

۱ وام کارکنان=بدهکار

۲ نقد و بانک =بستانکار

و نمونه ثبت سند برای پرداخت وام به صورت زیر می باشد.

نمونه ثبت سند حسابداری – پرداخت وام

ردیف شرح حساب

۱ اقساط ماهانه وام =بدهکار

۲ وام کارکنان ( به مبلغ قسط باید بستانکار شود.) =بستانکار

مطالعه بیشتر : نحوه صدور سند حسابداری حقوق و دستمزد چگونه است ؟

همانطور که در بالا گفته شد در پارامترهایی که در ستون بدهکاران ثبت می گردد نقد و بانک بستانکار میشود. مبالغی که به عنوان کسورات در فیش حقوقی لحاظ می گردد مانند مساعده و … بر میزان هزینه حقوق کارفرمایان در ثبت اسناد حسابداری تاثیری ندارد، این مبالغ از مبالغ قابل پرداخت کسر می گردد.

نکاتی که باید در این رابطه مد نظر داشت اینست که شخصی که مساعده گرفته در زمان پرداخت مساعده طی سند پرداخت بدهکار شده اگر مبلغ مساعده مجدد از میزان بستانکاری شخص کسر شود دوبار شخص را بدهکار کردیم و سند حقوق و دستمزد نیز بالانس نمی شود.

در نتیجه میزان بستانکاری جاری کارکنان مبلغ قابل پرداخت بعلاوه مساعده یا علی الحساب یا سایر موراد مشابه می باشد.

جمع هزینه حقوق – جرائم = حقوق پرداختی به صورت ماهیانه + مالیات حقوق پرداختنی + انواع حق بیمه ۳۰% + مساعده و دیگر کسورات به غیر از بیمه ۷%

در رابطه با اینکه سند دریافت و دستمزد باید به صورت کلی باشد یا جزیی بستگی به سازمان و نیازهایش دارد ولی به طور کلی مزایا و برخی کسورات به تفکیک مراکز هزینه سند می خورد، برخی فیلدها مانند وام به تفکیک پرسنل و برخی مانند خالص پرداختنی به صورت کلی سند میخورد.

بایگانی سند حسابداری حقوق و دستمزد

تمامی اسناد مالی در حسابداری که دارای تاریخ و مبلغ می باشد، مربوط به روادید مالی سازمان می باشد که باید در جهت سهولت و سرعت دسترسی به اطلاعات و اسناد مربوطه طبقه بندی و بایگانی شود تا در صورت لزوم به آن رجوع شود.

این طبقه بندی شام سه قسمت می باشد که قسمت اول شامل مدارک از اطلاعات شخصی و پرسنلی کارکنان سازمان و قراردادهای سالیانه آن ها می باشد و با عنوان پرونده بایگانی می شود.

در قسمت دوم اسناد حقوق و دستمزد آیین نامه ها و بخشنامه های حقوق و دستمزد سال جاری می باشد و در قسمت سوم مدارک مربوط به محاسبه حقوق ماهیانه کارکنان که شامل اطلاعات دستگاه های کارت ساعت زنی و گزارشات از کسورات و اضافات پرداختنی هر ماه به تفکیک هر شخص می باشد.

اطلاعات پرسنلی و پرونده ها در قسمت کارگزاری و اطلاعات سند حسابداری در سندهای حسابداری حقوق و دستمزد بایگانی می شوند. از جمله اسناد بایگانی می توان به آیتم های زیر اشاره کرد.

مطالعه بیشتر : حسابداری حقوق و دستمزد به چه صورت می باشد ؟

فهرست حقوق جهت صدور سند حسابداری

نحوه محاسبه حقوق ماهیانه :

( ماده ۳۷ قانون کار ) -برابر مفاد قانون مدنی جمهوری اسلامی ، ماه شمسی ۳۰ روز است، لذا در قانون کار ، مزد و مزایای متعلقه به کارگر بر مبنای ۳۰ روز محاسبه میگردد. البته پرداخت مزد و مزایای متعلقه ، در ماههای ۳۱ روزه تقسیم بر ۳۰ شده و در عدد ۳۱ ضرب میگردد و طبیعتا در ماههای ۲۹ روزه نیز بر عدد ۳۰ تقسیم شده و در ۲۹ ضرب میگردد . یعنی تعیین حقوق و دستمزد بر مبنای ماه ۳۰ روزه ، و پرداخت آن بر مبنای تعداد روزهای ماه انجام میگردد. به این معنی که وقتی از سوی شورای عالی کار ، حداقل مزد کارگران اعلام میگردد ، این مبلغ بر مبنای ماه شمسی ( ۳۰ روزه ) اعلام شده ، ولی هنگام پرداخت آن بایستی به تناسب تعداد روزهای ماه مورد نظر محاسبه گردد

نحوه محاسبه اضافه کار :

اضافه کاری = ساعات اضافه کاری * ۱۴۰% * ۲۲۰ ساعت / حقوق پایه

ماده ۵۹ – در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مجاز است : الف – موافقت کارگر ب – پرداخت ۴۰% اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی.

تعطیل کاری =ساعات تعطیل کاری * ۱۴۰% * ۲۲۰ ساعت / حقوق پایه

ماده ۶۲ – روز جمعه، روز تعطیل هفتگى کارگران با استفاده از مزد مى باشد.

کارگرانى که به هر عنوان به این ترتیب روزهاى جمعه کار مى کنند، در مقابل عدم استفاده از تعطیل روز جمعه ۴۰% اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد.

شب کاری = ساعات شب کاری * ۱۳۵% * ۲۲۰ ساعت / حقوق پایه

ماده ۵۸ – برای هر ساعت کار درشب تنها به کارگران غیر نوبتی ۳۵% اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق می گیرد.

کارهای نوبت کاری

۱-کار نوبت کاری که بین صبح وعصر قرار میگیرد

دریافت = ساعات نوبت کاری * ۱۱۰% * ۲۲۰ ساعت / حقوق پایه

۲-کار نوبت کاری که بین صبح وعصر وشب قرار گیرد

دریافت = ساعات نوبت کاری * ۱۱۵% * ۲۲۰ ساعت / حقوق پایه

۳-کار نوبت کاری که صبح وشب یا عصر وشب قرار گیرد

دریافت = ساعات نوبت کاری * ۱۲۲٫۵% * ۲۲۰ ساعت / حقوق پایه

(ساعات شب کاری از ۲۲ تا ۶ بامداد می باشد)

محاسبه ی مزایای پایان خدمت و عیدی :

سنوات = تعداد روزهای کارکرد * ۳۶۵ روز / حقوق پایه

ماده ۲۴ – کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یکسال یا بیشتر ……. براساس آخرین حقوق مبلغی معادل یکماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار .

عیدی = دو برابر پایه حقوق مشروط به اینکه از سه برابر حداقل حقوق همان سال بیشتر نباشد .

اگر بیشتر نبود = دو برابر پایه حقوق

اگر بیشتر بود = روزهای کارکرد * ۳۶۵ / ۳ * حداقل پایه حقوق

نحوه محاسبه ماموریت :

اگر پرسنل از محل کار خود بیش از پنجاه کیلومتر اعضام گردد یا در محل ماموریت یک شب یا بیشتر مستقر گردد، برای آن پرسنل حق ماموریت بایست محاسبه گردد.

حق ماموریت حداقل برابر با حقوق یک روز آن پرسنل می باشد.

نحوه محاسبه حق اولاد :

حق اولاد به کسانی تعلق میگیرد که از سابقه بیمه آنها ۷۲۰ روز گذشته باشد و تا دو فرزند قابل پرداخت می شود

حق اولاد به ازای هر فرزند = ۳ * حداقل حقوق روزانه تا حداکثر ۲ فرزند پرداخت می‌شود.

مهرپل را علاوه بر سایت در اینستاگرام و لینکدین هم دنبال کنید.

ارسال پاسخ