درباره ما

پیام مدیریت

مشاهده بیشتر

معرفی شرکت

مشاهده بیشتر

زمینه فعالیت

مشاهده بیشتر

چشم انداز

مشاهده بیشتر

تیم مدیران

سید داوود طباطبایی

رئیس هیئت مدیره

احمد شیرگیری

عضو هیئت مدیره

بهمن صحت پور

عضو هیئت مدیره

ارسلان شکیبی

نائب رئیس هیئت مدیره

محمدحسین شیرگیری

مدیر عامل