معرفی

سال 1359 : تاسیس شرکت ایران ایلومینیت جهت فعالیت در بخش های هیدرومتری، هواشناسی، علوم خاک و جنگل سال 1363 : تاسیس شرکت Illuminate GmbH در شهر دوسلدورف آلمان سال 1371 : راه اندازی بخش تولید جهت تولید تجهیزات هیدرومتری و هواشناسی در داخل کشور سال 1373 : راه اندازی بخش فنی جهت نصب و آموزش تجهیزات هیدرومتری و هواشناسی سال 1383 : برگزاری همایش و کارگاه آموزشی تجهیزات نوین (الکترونیکی) هیدرومتری و هواشناسی با حضور کارشناسان شرکت های OTT و Lambrecht آلمان برای اولین بار در ایران با حضور بیش از 300 نفر از کارشناسان وزارت نیرو در بخش آب و سازمان جهاد کشاورزی در بخش آبخیزداری سال 1384 : برگزاری مجدد همایش و کارگاه آموزشی تجهیزات نوین (الکترونیکی) هیدرومتری و هواشناسی، به علت علاقمندی و استقبال کارشناسان.

پیام مدیریت

ما تلاش داریم تا ضمن تامین دامنه وسیعی از نیازهای پایه صنایع اب ،برق ،کشاورزی وهواشناسی در حوزه بازرگانی داخلی ،تقویت شبکه کارامد تامین در بخش بازرگانی خارجی می باشد.بطوریکه خواسته ها و نیاز های مشتریان را در کانون توجه قرار دهیم، به بهبود مستمر كيفيت خدمات متعهد باشیم، با به كار گيري تكنولوژي روز پيشرو باشیم،با تقويت سرمايه اجتماعي ، بر بهره وري كاركنان بيافزاييم ودر امر تقويت بنيانها و ارزشهاي اجتماعي ، به وظایف شهروندی خود عمل نماييم.

عضو خبرنامه ما شوید .

بالا