درباره ما

پیام مدیریت

مشاهده بیشتر

معرفی شرکت

مشاهده بیشتر

زمینه فعالیت

مشاهده بیشتر

چشم انداز

مشاهده بیشتر

تیم مدیران

نادر خورزاد

رئیس هیئت مدیره

پرویز عابدی

نائب رئیس هیئت مدیره

سیامک سلطانیان

عضو هیئت مدیره

غلامرضا عشقی پور

عضو هیئت مدیره

محمود تولائی

مدیر عامل