مجله

Thumb

انواع زیپ و کاربرد آن

یکی از پر کاربردترین وسیله های ممکن در تولید لباس و پوشاک است در واقع کاربرد زیپ و انواع آن در بیشتر شلوار ها ،چمدان ها ،لوازم ورزشی ،و چادر های کیسه ای است . زیپ دارای رنگ و جنس های متفاوتی می باشد.