خدمات

وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری

داوری و حل و فصل دعاوی ومشاوره

حقوق سایبری

ارایه خدمات در حوزه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات

همکاری با نهادهای دولتی و خصوصی

همکاری مشاوره و یا اجرا با نهادهای قانون گذار حوزه فناوری اطلاعات

ثبت اختراع و علائم تجاری

مشاوره تجاری سازی پروژه ها

تجارت الکترونیک

حقوق تجارت الکترونیک

مشاوره روش دفاع در جلسه دادگاه

مشاوره روش تنظیم قرارداد

مشاوره روش تنظیم دادخواست و لایحه

رائه خدمات مشاوره حقوقی در حوزه های مختلف حقوقی

سمینارعلمی و کارگاه های آموزشی در حوزه حقوق سایبری

تهیه طرح های قانونی برای شرکت های طرف قرارداد

مدیریت

با ما در تماس باشید

ارتباط با ما