Thumb
Thumb

اطلاعات محصول

قیمت: به روز
مدت زمان ارسال محصول: 1
مدت زمان بازگشت محصول: 1 روز

توضیحات


میکسرهای دینامیکی یا همزن های پروانه ای به منظور اختلاط مواد شیمیایی ( مایع – مایع / مایع – جامد / مایع –گاز، همگن سازی محلول ها، انتقال حرارت و ... ) مورد استفاده قرار می گیرند.