Thumb
Thumb

اطلاعات محصول

قیمت: به روز
مدت زمان ارسال محصول: 1
مدت زمان بازگشت محصول: 1 روز

توضیحات


پنل های کنترل سرچاهی سیستم های کنترلی مستقلی هستند که می توانند به عنوان رابطی بین کنترل واحد صنعتی و سیستم ایمنی سرچاهی نیز عمل کنند. این تجهیزات با نظارت، کنترل (از راه دور/نزدیک) و سیستم خاموشی ایمن (Safe Shutdown) به کمک شیرهای ایمنی مختلف، در میدان های نفتی و گازی برای عملکرد ایمن چاه ها و سایت ها مورد استفاده قرار می گیرند.