Thumb
Thumb

اطلاعات محصول

قیمت: به روز
مدت زمان ارسال محصول: 1
مدت زمان بازگشت محصول: 1 روز

توضیحات


از پمپ ها برای انتقال مواد شیمیایی یا افزایش هد سیال استفاده می شود. پمپ های تزریق برای انتقال انواع مواد شیمیایی اعم از اسیدها، بازها، مواد ضد رسوب و... به کار گرفته می¬شوند. اصول عملکرد این پمپ ها به صورت رفت و برگشتی بوده که سیال را از طریق دیافراگم و یا پیستون منقل می نماید.