Thumb
Thumb

اطلاعات محصول

قیمت: به روز
مدت زمان ارسال محصول: 1
مدت زمان بازگشت محصول: 1 روز

توضیحات


دپارتمان فرمولاسیون مواد شیمیایی گروه صنعتی هیدروپارس در راستای ارتقاء¬ سطح کیفی مواد شیمیایی تولید شده در داخل کشور به منظور بهسازی آب مصرفی سیستم¬های مختلف صنعتی، با تکیه بر دانش و تجربه¬ی متخصصین داخلی، اقدام به طبقه¬بندی محصولات مواد شیمیایی خود نموده است.