Thumb
Thumb

اطلاعات محصول

قیمت: به روز
مدت زمان ارسال محصول: 1
مدت زمان بازگشت محصول: 1 روز

توضیحات


پکیج های تصفیه آب و فاضلاب، واحدهای پیش ساخته ای هستند که جهت زدودن آلاینده ها از آب یا پساب¬ها، مورد استفاده قرار میگیرند و شامل فرایندهای شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی برای زدودن این آلاینده ها بهمنظور تأمین آب مصرفی و فاضلاب تصفیه شده (که برای محیط زیست بی خطر است)، می باشند.