Thumb
Thumb

اطلاعات محصول

قیمت: به روز
مدت زمان ارسال محصول: 1
مدت زمان بازگشت محصول: 1 روز

توضیحات


این پکیج ها به منظور تزریق مقدار دقیقی از مواد شیمیایی به یک سیستم به صورت پیوسته یا متناوب برای محافظت از تجهیزات مکانیکی در برابر خوردگی و تشکیل رسوب می باشد. همچنین کاهش تشکیل وکس و هیدرات، تسریع در روند جداسازی آب از روغن، تصفیه آب، بودار کردن و کنترل فوم از کاربردهای دیگر پکیج های تزریق مواد شیمیایی می باشد.