معرفی کسب و کار

شرکت عمرانی و پیمانکاری پرلیت به نقل از سایت شرکت در سال ۱۹۸۲ تاسیس شد معادل سال ۱۳۶۳ شمسی ،ریاست شرکت بر عهده آقای معدلی می باشد. شرکت پیمانکاری پرلیت یکی از کمپانی های ایران است که پروژه های چالش انگیز و نوآورانه ای مانند ساخت و نصب تمامی قفسه ی لوله های پیش ریخته شده برای پالایشگاه بندرعباس، ساخت اسکله در کازون های پیش ریخته شده در قسمت عمیق دریا و ساخت دو تونل ترافیکی زیرزمینی در تهران. بیشتر شهرت شرکت پرلیت برای ساخت تونل توحید می باشد که بیشتر بدلیل اخبار و حواشی آن می باشد که تقریبا همه با پیمانکاره آن آشنا شدند ،پرلیت در ساخت تونل رسالت نیز حضور داشته است و یک سد هم نیز از رزومه های این شرکت است،اما به عقیده ی مهندسی ساز این شرکت در قسمت بتن پیش ساخته از بیشتر شرکت های پیمانکاری ایرانی دست بالاتری را دارد و بدلیل حضور مهندس نادری و دفتر فنی قوی شرکت در قسمت بتن پیش ساخته است، یکی از فاکتورهای مهم برای این پیشرفت انجام اسکلت بتنی پروژه بازار بزرگ ایران توسط پرلیت می باشد ،متاسفانه پرلیت نیز مانند بسیاری از شرکت های پیمانکاری ایران دارای hse یا همان ایمنی و بهداشت ضعیفی است و مهندسی ساز این فاکتور را برای رسیدن یک شرکت به عنوان بهترین پیمانکار فاکتور مهمی میداند.