امکانات و تجهیزات

شرکت پرلیت به تازگی خط تولید بتن پیش ساخته در رباط کریم افتتاح کرده است ، شرکت پرلیت در بسیاری از نمایشگاه های کشور حضور دارد و محصولاتی نیز عرضه کرده که میتوان به مهمترین آنها بلوک پرلیتی اشاره کرد ،از فروش و مقدار استفاده از آن در کشور اطلاعی موجود نیست ،اما به عنوان یک شرکت پیمانکاری جای بسیار تقدیر دارد برای طرح توسعه قرار دادن اینگونه مسائل،در انتها پرلیت نیز مانند کیسون شرکت بزرگی است و بعید است پروژه های شما به دست این پیمانکار انجام گیرد اما در هر صورت اگر بدنبال شرکتی برای انجام کارهای بتنی پیش ساخته هستین و سرعت کار بسیار برایتان مهم است مطمعنن پرلیت تنها گزینه ی شما در کارهای حجیم است.