شرکت ازن آب

خدمات

ارائه مشاوره، طراحی و اجرای تصفیه خانه های صنعتی و شهری و اصلاح آنها با متد جدید

ارائه مشاوره به كليه صنايع در خصوص تصفيه و ضدعفوني آب و هوا با روش ازن جهت كاهش بار ميكروبي و افزايش ماندگاري محصول و كاهش هزينه توليد

ضدعفونی، تصفیه و کاربرد ازن به عنوان جایگزین در دامپروری ها

طراحي و مشاوره سيستم هاي پرورش آبزيان به روش ايرسايكل

تصفيه و ضدعفوني آبهاي صنعتي و شهري با تكنولوژي جديد ازن و آب شيرين كن

انجام مشاوره تخصصي در زمينه فيلتراسيون UF و NF و RO

تیم مدیران

محمدتقی دانشور

عضو هیئت مدیره

محمدجواد دانشور

عضو هیئت مدیره

محمدحسین دانشور

عضو هیئت مدیره

نیلوفر دانشور

عضو هیئت مدیره

محمدعلی دانشور

عضو هیئت مدیره

عماد دانشور

عضو هیئت مدیره

مهدی بیگی

عضو هیئت مدیره

تصاویر کاری

خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد نمایید.