معرفی انواع بیمه

معرفی دپارتمان بیمه

بیمه منشأ ایجاد دپارتمان تخصصی بیمه سایت مهرپل ، اندیشه انجام یک حرکت موثر و ارزش آفرین در عرصه فروش انواع بیمه های بازرگانی است که این تفکر بر تجربه چندساله فعالیت حرفه ای در این زمینه تکیه دارد. 

ثبت درخواست بیمه

معرفی انواع بیمه

ثبت درخواست بیمه

درخواست خدمات بیمه

ثبت درخواست بیمه

اعلام خسارت

ثبت درخواست بیمه

واحد طراحی بیمه های خاص و جدید

ثبت درخواست بیمه

دانستنی ها و اصطلاحات بیمه

• طرفین‌ قرارداد بیمه

1- بیمه‌گذار که‌ خریدار بیمه‌است
2- بیمه‌گر که ‌فروشنده‌ بیمه‌ است‌، یعنی‌ همان‌شرکت‌ بیمه‌

• مزیت بیمه

بیمه‌، افزون‌ بر رفع‌ تشویش‌ خاطر، دلهره‌ ونگرانی‌ ازحوادث‌ زیانبار احتمالی‌ آینده، دارای‌ خصلت‌تعاون‌ و كمك ‌به‌ همنوع‌ است‌.

• آیا بیمه‌گذار می‌تواند اموال‌ خود را همزمان‌ برای‌یک‌ خطر به‌ نفع‌ خود نزد چند شرکت‌ بیمه‌ به‌ قیمت‌روز بیمه‌ کند؟

خیر‌. بیمه‌ نباید موجب‌ سود و منفعت‌ بیمه‌گذار شود. البته‌بیمه‌مشترک‌ نزد چند شرکت‌ بیمه‌، به‌طوری‌ که‌ مجموع‌ارزش‌بیمه‌ شده‌ نزد همه‌ شرکتها از ارزش‌ واقعی‌ تجاوز نکندمجازاست‌. این‌ اصل‌ مخصوص‌ بیمه‌های‌ اموال‌ ومسؤولیت‌است‌ و در بیمه‌های‌ اشخاص‌ می‌توان‌ چندبیمه‌نامه‌ باسرمایه‌های‌ دلخواه‌، خریداری‌ کرد و ازمزایای‌آنها بهره‌مندشد.

• چه ‌کسی‌ می‌تواند خریدار بیمه‌ باشد؟

کسانی‌ که‌ مالک‌ یااستفاده‌ کننده‌ از اموال‌ منقول‌ و غیرمنقول‌ باشند یا قانون مسؤولیت‌ خسارت‌ وارده‌ به‌ اشخاص‌ ثالث ‌را برعهده‌ داشته ‌باشند، دارای‌ نفع‌ بیمه‌پذیر هستند ومی‌توانند آن‌ را بیمه‌کنند.

• تناوب خطرها به چه مفهوم است؟

خطر بیمه‌پذیر باید احتمالی و اتفاقی و درجه احتمال آن بین صفر و یک باشد. تناوب خطر به مفهوم آن است که خطر با شدت و ضعف مختلف در گذشته اتفاق افتاده و احتمال وقوع آن در آینده نیز وجود دارد. بیمه‌گر با استفاده از تجربه خسارتی گذشته می‌تواند بر اساس احتمالات، خطر را ارزیابی و حق بیمه را محاسبه کند. احتمالی بودن خطر مربوط به بیمه‌گذار است. بیمه‌گر با تکیه بر حساب احتمالات، نه تنها می‌‌تواند تعداد خسارت‌ها بلکه میزان خسارتی را که در یک دوره باید بپردازد برآورده کند. تنها چیزی که برای بیمه‌گر قابل پیش‌بینی نیست این است که اگر از میان جامعه بیمه‌گذاران قرار است به ۵۰ مورد خسارت پرداخت شود، مشخص نیست که این ۵۰ مورد چه کسانی هستند.

• مفهوم اصل پراکنده بودن خطرهای بیمه شده چیست؟

بیمه‌گر از نظر توان و قدرت مالی، محدودیت دارد لذا مبلغ معینی می‌‌تواند خسارت بپردازد و به‌همین دلیل است که از ریسک‌هائی که قبول می‌کند بخشی را متناسب با توان مالی به حساب شرکت خود نگه می‌دارد و بقیه را از طریق تأمین پوشش اتکائی نزد بیمه‌گران اتکائی داخلی یا خارجی بیمه اتکائی می‌کند که به آن ̎توزیع جهانی ریسک̎ می‌گویند. حال اگر حادثه‌ای رخ دهد (برای مثال، حوادث فاجعه‌آمیز که تعداد زیادی از موارد بیمه شده خسارت می‌بیند) بیمه‌گر باید خسارت‌های متعددی پرداخت کند.
به‌همین دلیل، بیمه‌گر میزان سهم نگهداری خود را بر اسا تجمع یا تراکم خطر کنترل می‌کند. یعنی، اگر خطر بیمه‌ شده تحقق پیدا کرد و تعداد زیادی از بیمه‌گذاران یک طبقه ریسک دچار خسارت شدند بیمه‌گر تا چه حد توان پرداخت خسارت دارد. بیمه‌گر با تکیه بر اصل کنترل تجمع ریسک، سعی می‌کند که ریسک‌های بیمه شده در سطح جغرافیائی وسیعی پراکنده باشند تا بتواند از جمع‌آوری حق بیمه از نقاط جغرافیائی وسیع، خسارت وارده در یک منطقه جغرافیائی محدود را بپردازد.
ضرب‌المثلی در این مورد هست که می‌گوید: ̎بیمه‌گر همه تخم‌مرغ‌هایش را در یک سبد قرار نمی‌دهد تا چنانچه سبد افتاد همه تخم‌مرغ‌ها نشکند̎. در این ضرب‌المثل خطرهای بیمه‌شده به تخم‌مرغ تشبیه شده‌اند. برای مثال، اگر بیمه‌گر کالاهای بیمه شده در یک کشتی را بیمه کرده است، یک تجمع خطر است. میزان پذیرش ریسک و ظرفیت نگهداری بیمه‌گر در این کشتی باید به اندازه‌ای باشد که قدرت و توان مالی شرکت بیمه اجازه می‌دهد. هنگامی که کالاهای بیمه شده یا حتی خود کشتی نزد بیمه‌گر واحد بیمه شده و متجاوز از ظرفیت پذیرش بیمه‌گر است باید فوراً قسمت اتکائی شرکت بیمه برای مازاد بر ظرفیت نگهداری، پوشش اتکائی لازم را تهیه کند. به همین علت، شرکت‌های بیمه برای هر کشتی که کالای بیمه شده در آن دارند، برای کنترل تجمع خطر، کارت کشتی تهیه می‌کنند.

• گروه‌های چهارگانه ریسک کدامند و کدام گروه‌ها از نظر بیمه‌گر برای بیمه شدن مطلوبند؟

گروه‌های چهارگانه ریسک عبارتند از:
الف‌ـ ریسک‌های خالص یا ایستا که ممکن است نتیجه زیان یا عدم زیان داشته باشند، مانند داشتن اتومبیل در مقابل خطرهائی که برای دارنده آن ممکن است داشته باشد.
ب‌ـ ریسک‌های سوداگرانه‌ که ممکن است نتیجه زیان، عدم زیان و سود داشته باشند، نظیر فعالیت‌های تجاری یعنی خرید به نیت فروش با قیمت بالاتر
پ‌ـ ریسک‌های خاص که در صورت تحقق، آثار زیانبار آن‌ها دامن‌گیر گروه کوچکی می‌شود؛ برای مثال، افراد یک خانواده که با اتومبیل خود مسافرت می‌کنند و در راه تصادف می‌کنند یا اعضاء تیم کوهنوردی که مسیر را گم می‌کنند و در طوفان و سرما گرفتار می‌شوند و صدمه می‌بینند.
ت‌ـ ریسک‌های عام که در صورت وقوع، تعداد زیادی از مردم دچار خسارت جانی و مالی می‌شوند، مانند سیل، طوفان و زلزله
از میان این چهارگروه، ریسک‌های خالص و خاص بیمه‌پذیرند و مطلوب بیمه‌گران. زیرا که بیمه‌گر، هم قادر به ارزیابی عوامل مؤثر در ریسک و تعیین حق بیمه است و هم، خسارت وارده در حدی است که بیمه‌گر با مدیریت مالی مناسب توان پرداخت آنها را دارد. از دو گروه باقی‌مانده، ریسک‌های سوداگرانه به‌هیچ‌وجه بیمه‌پذیر نیست، زیرا که عوامل مؤثر در ریسک‌های سواگرانه به‌قدری زیاد است که بیمه‌گر نمی‌تواند همه این عوامل را شناسائی کند، در نتیجه نمی‌‌تواند حق بیمه را تعیین کند.
گروه ریسک‌های عام از نظر فنی، بیمه‌پذیرند، زیرا که با تواتر و شدت متغیر، در گذشته اتفاق افتاده و احتمال وقوع آنها در آینده نیز وجود دارد. از آن‌جا که دامنه خسارت‌ها در صورت تحقق ریسک عام بسیار وسیع و توان مالی بیمه‌گر نیز برای پرداخت خسارت، محدود است، مطلوبیت چندانی برای بیمه‌گر ندارد. افزودن بر این، تأمین پوشش بیمه اتکائی برای ریسک‌های عام نیز به سادگی امکان‌پذیر نیست و حق بیمه سنگینی هم نیاز دارد. با این همه، بیمه‌گر تحت شرایطی خاص، برای بیمه‌گذاران متقاضی در مقابل دریافت حق بیمه مناسب آنها را بیمه می‌کند.

• وظایف‌ بیمه‌گذار چیست‌؟

1- دادن‌اطلاعات‌ دقیق‌در پیشنهاد بیمه‌ تا بیمه‌گر بتواند حق‌ بیمه صحیح‌ را تعیین‌کند.
2- پرداخت‌ به‌ موقع‌ حق‌ بیمه
3- حفاظت‌ از موردبیمه‌ درحد متعارف‌ بدون‌ توجه‌ به‌ وجودبیمه
4- اعلام‌تشدید خطر (اگر مورد بیمه‌ براثر عمل‌بیمه‌گذار یا عمل‌شخص‌ ثالث‌ تشدید شود مراتب‌ باید به‌اطلاع‌ بیمه‌گر برسدو با صدور الحاقیه‌ تأیید شود)
5- اعلام‌ بهنگام‌ وقوع‌حادثه‌ای‌ که‌ منجر به‌ خسارت‌ مورد تعهد بیمه‌گر است‌.

• مدیریت ریسک چیست؟ و مدیر ریسک وظایف خود را چگونه انجام می‌دهد؟

مدیریت ریسک مفهومی جز پیش‌گیری و کاهش خطر نیست. وظیفه مدیر ریسک در رسیدن به هدف‌های مؤسسه، مکمکل وظایف اصلی مدیریت است تا آن موسسه بتواند با ظرفیت و توانائی‌های کامل فعالیت کند. به مفهوم دیگر، مدیریت ریسک هماهنگی و فعالیت امر تولید را در زمینه پتانسیل ریسک‌هائی که سازمان با آن روبه‌رو است مورد توجه قرار می‌دهد. مدیر ریسک وظایف خود را در چهار مرحله به شرح زیر انجام می‌دهد:
الف‌ ـ شناسائی ریسک
ب‌ ـ ارزیابی ریسک
پ‌ ـ کنترل ریسک
ت‌ ـ تأمین منبع مالی برای برخورد با ریسک

• سه خطر استثنا در بیمه اموال

استثناها خطرهائی هستند که خسارت ناشی از آنها جزو تعهد بیمه‌گر نیست. در اغلب بیمه‌های اموال، سه‌خطر استثنا شده است:
1- خطر جنگ
2- خطر انرژی هسته‌ای و مواد رادیواکتیو
3- خطر برخورد امواج صوتی هواپیما‌هائی که با سرعتی فراتر از صوت پرواز می‌کنند

• اصل زیان، اصل غرامت

جبران خسارت یکی از اصول بیمه است. طبق این اصل، بیمه گذار خسارت دیده، از طریق بیمه باید در همان وضع مالی پیش از وقوع خسارت قرار گیرد نه بیشتر، زیرا کارکرد بیمه فقط جبران مالی خسارت است و بیمه گذار نباید از بیمه درآمدی به دست آورد. در غیر این صورت او انگیزه ایجاد خسارت برای کسب درآمد از آن، خواهد یافت. در بیمه نامه های اموال معمولا اصل جبران خسارت درج می شود.
جبران خسارت در هیچ مورد از مقدار زیان بیمه گذار، در زمان وقوع خسارت برای موضوع بیمه، بیشتر نخواهد بود (شرط جبران خسارت در بیمه نامه آتش سوزی).

• اصل حسن نیت

حسن نیت وظیفه هر دو طرف قرارداد بیمه است اما در عمل، بیشتر بر عهده متقاضی بیمه یا بیمه گذار قرار دارد زیرا بیمه گر در موقعیتی نیست که بتواند حقایق مربوط به این قرارداد را مخفی کند. نقض حسن نیت در شکل هایی مانند کتمان حقایق بیمه ای رخ می دهد و باعث بطلان قرارداد می شود. وظیفه حسن نیت در زمان تمدید بیمه نامه مجددا برقرار می شود زیرا این تمدید قرارداد به منزله انعقاد قرارداد بیمه جدید است.در قراردادی که بر اصل حسن نیت استوار است هر یک از طرفین قرارداد باید اطلاعات یا حقایق موثر بر تصمیم طرف دیگر برای قبول یا رد قرارداد را اظهار کند.
درواقع، اظهار این حقایق، صرف نظر از خواست یا عدم درخواست طرف دیگر برای اطلاع از آن، یک وظیفه تلقی می شود.قرارداد بیمه برخلاف قراردادهای تجاری دیگر، به جای اصل «ضرورت هوشیاری مشتری»، تابع اصل حسن نیت است زیرا طرفین این قرارداد در موقعیت برابر نیستند و متقاضی بیمه می تواند بیمه گر را یک طرف قراردادی کند که از حقایق آن اطلاع ندارد. درواقع، بیمه گر نمی تواند از اطلاعات مربوط به بیمه مورد تقاضا آگاه شود مگر آنکه متقاضی این بیمه، آنها را اظهار کند. در قراردادهای تجاری دیگر، مشتری با انجام بررسی لازم، خود می تواند از اشکالات احتمالی موجود در کالا یا خدمت مورد معامله آگاه شود.بیمه گذار موظف است که با دقت و صراحت، در پاسخ به پرسش های بیمه گر، تمام اطلاعات مربوط به موضوع بیمه را در اختیار او قرار دهد. (شرطی در بیمه نامه آتش سوزی)

• صل نفع بیمه پذیر

نفع بیمه پذیر یک اصل اساسی در بیمه است. طبق این اصل، شخصی که قصد تهیه بیمه دارد باید قانونا حق بیمه کردن اموال، زندگی یا حادثه مورد نظر را داشته باشد. درواقع، خطر تحت پوشش در بیمه مورد تقاضا باید باعث زیان مالی بیمه گذار شود. برای مثال، شما مجاز نیستید برای خانه شخص دیگری بیمه آتش سوزی تهیه کنید زیرا خسارت این حادثه باعث زیان مالی شما نخواهد شد. همچنین نمی توانید زندگی شخص دیگری را بیمه کنید مگر آنکه در زندگی او نفعی داشته باشید.
بیمه گذار نسبت به بقای آنچه بیمه می کند باید ذی نفع باشد و در ضمن، بیمه باید برای پوشش حادثه یا خطری باشد که بیمه گذار از وقوع آن ضرر می کند (قسمتی از قانون بیمه).

• اعلام خسارت

اعلام خسارت و همکاری با بیمه گر، وظایف بیمه شده، بیمه گذار یا ذی نفع بیمه نامه در صورت وقوع حادثه درخواست بیمه گذار، بیمه شده یا ذینفع بیمه نامه برای دریافت خسارت یا مبلغ بیمه، با عمل اعلام خسارت انجام می شود. خسارت اعلام شده به شرطی پرداخت می شود که خطر تحت پوشش علت وقوع خسارت یا مقصر شناخته شدن بیمه گذار باشد.
بیمه نامه وظایف شخص در زمان وقوع خسارت یا حادثه مانند اعلام کتبی خسارت و اثبات آن و همکاری با بیمه گر در بررسی خسارت را مشخص می کند.اعلام کتبی خسارت با تکمیل فرم اعلام خسارت در اختیار بیمه گذار قرار می گیرد، انجام می شود.بیمه گذار موظف است تا پنج روز از زمان اطلاع از وقوع حادثه بیمه گر را مطلع نماید تا ۱۰ روز از زمان اطلاع از وقوع حادثه کیفیت حادثه فهرست اموال نجات داده شده محل جدید آنها و مبلغ تقریبی خسارت را اعلام کند.
برای جلوگیری از گسترش خسارت در زمان یا پس از وقوع حادثه کلیه اقدامات لازم را انجام دهد، بدون اجازه بیمه گر در موضوع بیمه تغییراتی ندهد که تعیین علت حادثه یا ارزیابی خسارت را مشکل نماید مگر آن که این تغییرات برای کاهش خسارت و یا رعایت منافع عموم ضروری بوده باشد و ضمن هر گونه همکاری لازم با بیمه گر برای تعیین حدود تعهدات آن تا ۱۵ روز بعد از اطلاع از وقوع حادثه، فهرست اموال موجود در روز حادثه، اموال از بین رفته و خسارت دیده و در صورت درخواست بیمه گر قیمت آنها در آخرین زمان پیش از حادثه را اعلام نماید .

• بیمه (Insurance)

بیمه عملی است که بموجب آن یک طرف (بیمه گذار) متعهد پرداخت مبلغی به نام حق بیمه می شود و طرف دیگر بیمه گر با قبول مجموعه خطرهایی طبق موازین آماری پرداخت خسارت را در صورت تحقق خطر بعهده می گیرد.

• بیمه نامه (Policy)

سندی است که به امضای بیمه گر و بیمه گذار میرسد و تجلی و تظاهر قرارداد بیمه می باشد.

• موضوع بیمه ای (Subject Matter of Insurance)

آنچه موضوع بیمه یا موضوع قرارداد بیمه قرار میگیرد قبول خطر (تعهد جبران خسارت یا پرداخت سرمایه) است. بنابراین خطر را موضوع بیمه، وآنچه را که در مقابل خطر بیمه میشود را مورد بیمه می نامیم.

• بیمه گر (Insurer)

بیمه‌گر شخصی است حقوقی كه در مقابل دریافت حق‌بیمه از بیمه‌گذار تعهد جبران خسارت و یا پرداخت وجه معینی را در صورت وقوع حادثه به عهده می‌گیرد. در ماده 31 قانون تاسیس بیمه مركزی ایران و بیمه‌گری چنین آمده: عملیات بیمه در ایران به وسیله شركت‌های سهامی عام ایرانی كه كلیه سهام آنها با نام بوده و با رعایت قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسیده باشند انجام خواهد گرفت.

• بیمه گذار (Policyholder)

شخصی که قرارداد بیمه را منعقد و پرداخت حق بیمه را تعهد میکند. در بیمه های اموال و مسئولیت بیمه گذار مشخص است، اما در بیمه های اشخاص گاهی بیمه گذار یک شخص یا یک موسسه است و بیمه شدگان، اشخاص دیگری میباشند.

• بیمه شده (Insured)

شخصی است که حیات یا سلامت او موضوع بیمه قرار میگیرد.

• نماینده بیمه (Agent)

شخصی است كه برای یك شركت بیمه، به فروش بیمه نامه اقدام می كند.

•دلال بیمه/كارگزار (Broker)

شخصی است كه طبق مقررات، شرایط و مجوز فعالیت دلالی بیمه را دارد و می تواند ضمن ارائه مشاوره به بیمه گذاران برای اخذ پوشش بیمه ای به هریك ازشركت های بیمه مراجعه كند.

• الحاقیه (Endorsement)

نوشته ای است که به بیمه نامه ضمیمه می شود و جزو جدایی ناپذیر آن به حساب می آید. در واقع تغییراتی که بعدا در بیمه نامه به وجود می آید، معمولا از طریق صدور الحاقیه انجام می پذیرد.

ثبت درخواست بیمه

سوالات متداول

ثبت درخواست بیمه

بیانیه ماموریت دپارتمان تخصصی بیمه

ماموریت دپارتمان بیمه در راستای پاسخگویی مناسب و بهینه به نیازهای مشتریان و اعضای سایت مهرپل به عنوان نخستین مجموعه خدمات بیمه ای یکپارچه مبتنی بر فناوری اطلاعات با رعایت اصول مشتری مداری و استفاده موثر از اصول و تکنیک های حرفه ایی خدمات بیمه ای گام بر میدارد

ثبت درخواست بیمه

چشم انداز دپارتمان تخصصی بیمه

 چشم انداز دپارتمان تخصصی بیمه انجام فعالیت های مقطعی و کوتاه مدت نیست بلکه نگاه تخصصی راهبران دپارتمان بیمه بر این اصل مهم استوار است که فروش بیمه همانند فروش سایر کالا ها و خدمات تجاری یک امر کاملا تخصصی بوده و نیازمند یک سازماندهی قدرتمند مبتنی بر برنامه های اجرایی دقیق می باشد. این دپارتمان بر پایه ایجاد و مدیریت شبکه محصولات بیمه ای مبتنی بر فناوری اطلاعات در نظر دارد با استفاده از قابلیت های این سایت در جهت دستیابی به بازار پر ظرفیت صنعت بیمه گامی مهم در راستای کار آمد نمودن و ارتقای این صنعت نماید بنحوی که موجب رضایتمندی مشتریان و ذینفعان خود گردد.

ثبت درخواست بیمه

اهداف دپارتمان تخصصی بیمه

دپارتمان تخصصی بیمه در راستای پاسخگویی بموقع به خواسته های مشتریان خود و تعیین نقش و جایگاه خود در تحولات و فضای رقابتی صنعت بیمه، اهداف خود را مبتنی بر موضوعات زیر قرار داده است :
               -  مشاوره و فروش انواع بیمه های بازرگانی ، مبتنی بر فناوری اطلاعات  در جهت افزایش سرعت پاسخگویی و کاهش مراجعات حضوری
               -  ارتقاء درصد ضریب نفوذ انواع بیمه های بازرگانی
               -   افزایش سطح کیفیت و سهل الصدور بودن فروش بیمه نامه ها در صنعت بیمه
               -  ایجاد بخش خدمات مشاوره حقوقی به بیمه گذاران و پیگیری روند رسیدگی به خسارت
               -  آموزش و فرهنگ سازی بیمه

ثبت درخواست بیمه

مزیت های رقابتی دپارتمان تخصصی بیمه

دپارتمان تخصصی بیمه سایت مهرپل با همکاری چندین نمایندگی بیمه دارای مجوز رسمی از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران آماده ارائه بالاترین سطح خدمات بیمه ای به کاربران و اعضای سایت مهر پل می باشد.
برخی از این خدمات از قبیل :
           -  ارائه کلیه خدمات بیمه ای مبتنی بر فناوری اطلاعات (مزیت این خدمت انجام کلیه امور بیمه ای بصورت غیرحضوری ، تسریع در صدور بیمه نامه و صرفه جویی در زمان و پول می باشد
           -  ارائه خدمات مشاوره ای تخصصی بیمه ای توسط تیم کارشناسان حرفه ای، مدرسین صنعت بیمه و اعضای دارای صلاحیت حرفه ای بیمه مورد تائید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
           -  ارائه حق بیمه های مناسب و تسهیلات ویژه جهت پرداخت حق بیمه ها
           -  برگزاری دوره ها و سمینارهای تخصصی در خصوص آشنایی و فرهنگ سازی بیمه
           -  ایجاد بستر مناسب جهت طراحی بیمه نامه های خاص ، جدید و مکمل بیمه نامه های موجود توسط تیم کارشناسی دپارتمان طبق درخواست مشتریان
           -  ارتباط مستقیم با تیم کارشناسان خسارت شرکت های بیمه  جهت پیگیری پرونده های خسارت و تسریع در عملیات تشکیل پرونده تا پرداخت خسارت

ثبت درخواست بیمه