خدمات

فروش و راه‌اندازی تجهیزات مخابراتی در لایه Access به شرکت­‌های PAP

ارائه راهکارهای تخصصی لینک مایکروویو (Microwave)

ارائه راهکارهای مبتنی برای Transmission شرکت موبایل

ارائه راهکارهای اجرایی در حوزه Service Provider, Enterprise

تأمین‌کننده و توزیع‌کننده تجهیزات CISCO

تأمین‌کننده و توزیع‌کننده تجهیزات Wireless

انتقال دانش فنی با حضور تیم R&D شرکت در تمامی حوزه‌ها

ارائه Wi-Fi Offloading بااتصال به Billing موبایل

فروش و راه‌اندازی تجهیزات Acces

برگزاری دوره­‌های آموزشی ZYXEL

تأمین تجهیزات زیرساخت و لایه Core

مشارکت در تأمین تجهیزات پروژه USO