پیام مدیریت

ما یکپارچگی ، مشتری‌گرایی ، خلاقیت و فعالیت‌های چابک و خلاق را به عنوان ارزش قرار داده و افراد با انگیزه و روحیه تیمی را مورد احترام قرار داده‌ایم.هم‌چنین از موضوعات محیط زیستی ، ایمنی و جامعه حمایت می‌کنیم.با این ارزش‌ها، پاداش‌های ممتازی را برای تمامی افراد مشترک با دلسا به ارمغان می‌آوریم.