به مهندسی تدبیر پرداز دلسا خوش آمدید

 
 

تیم مدیران

فرهاد کرم زاده

رئیس هیئت مدیره

کامران شمس زمانی

مدیر عامل

فرح روزی طلب

نائب رئیس هیئت مدیره

رضا اشراقی

عضو هیئت مدیره