6 +

ابزار های مدیریتی

4 +

دپارتمان ها

135 +

شرکت های در انتظار

453 +

شرکت های عضو

مهرپل

چرا مهرپل را انتخاب کنیم؟

      امروزه شرکت های کوچک و متوسط اهمیت و نقش بسیار زیادی در اقتصاد کشور دارند و به عنوان موتور اقتصادی رشد و اشتغال در نظر گرفته می شوند. هر اندازه که رشد صنایع بزرگ رو به کاهش است به همان میزان اندازه SME ها پرنگ تر می شوند. سامانه مهرپل به منظور کمک به احتیاجات و فرآیندهای تصمیم گیری در شرکت های SME و رشد سریع آن ها اقدام به ایجاد یک زنجیره ارزش جهت ارائه خدمات بهتر نموده است که این امر موجب مشارکت تمامی شرکت های عملیاتی و پشتیبانی برای تبدیل اقتصاد رقابتی، پویا، مبتنی بر دانش و نیز توانایی رشد مداوم به ایجاد شغل و تحکیم اقتصاد می گردد.

فرآیند خدمات مهرپل

آشنایی با مهرپل

1

ثبت نام و معرفی ‌شرکت‌ها

2

خدمات و ابزار مدیریتی مهرپل

3

ارتباط با شرکت های تجاری

4