ورود به پنل کاربری


Register

Forgot your password?

مناقصه و مزایده در مهرپل

مناقصه و مزایده در مهرپل

مناقصه چیست؟

( مناقصه و مزایده در مهرپل ) زمانی که سازمان ‌های عمومی، خرید کالا یا خدمت مورد نیاز خود را به رقابت و مسابقه می‌ گذارند و با اشخاص حقوقی یا حقیقی که کمترین قیمت یا مناسب ‌ترین شرایط را پیشنهاد می‌ کنند، معامله می ‌نمایند، مناقصه صورت می گیرد.

مناقصه، فرآیندی رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر بر طبق اسناد مناقصه است که در آن تعهدات موضوع معامله، به شخصی حقیقی یا حقوقی که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می شود.

چرا دولت ها و سازمان های دولتی مناقصه برگزار می کنند؟

پروژه ها و طرح های زیربنایی و صنعتی بزرگ کشورها، آن هم بیشتر در زمانی که با شاخص های بین المللی (تولید ناخالص ملی، شاخص های رفاه و ثروت، رشد اقتصادی، تورم،…) و یا کالاهای استراتژیک در ارتباط باشند، توسط دولت (وزارت خانه ها و دستگاه های تابعه) تعریف و مدیریت می شوند. دلیل این امر این است که اصول شفافیت در فرآیند برگزاری، عدالت و ایجاد فرصت یکسان جهت عموم و نهایتاً حفظ کیفیت موضوع معامله با پایین ترین قیمت و یا بهای قابل دستیابی رعایت شود. به عبارت دیگر اهداف اصلی برگزاری مناقصه در قالب حداکثر شفافیت، کیفیت و بهره وری تعیین شده است.

باید این نکته را هم اضافه کرد که کلیه خدمات و تجهیزات موردنیاز سازمان ها و شرکت های دولتی از طریق برگزاری مناقصات تامین می گردند.

اصول مناقصه عبارتند از:

– اصل آزادی رقابت

– اصل شایستگی داوطلبان شرکت در مسابقه

– اصل معلوم بودن نصاب معامله

– اصل حضور یک شخص اداری

 

یکی از بهترین محاسن برگزاری مناقصات این است که از طریق این رقابت می‌توان به بهترین گزینه ‌ها دست پیدا کرد، هم‌ چنین رعایت اصل برابری افراد در این‌گونه قراردادها رعایت می شود.

در روند مناقصه اصطلاحاتی علاوه بر خود مناقصه وجود دارد که برخی از آن ها عبارتند از:

مناقصه گذار: قوای‌ سه‌ گانه‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ اعم‌ از وزارتخانه‌ ها، سازمان ها و مؤسسات‌ و شرکت های‌ دولتی‌، مؤسسات‌ انتفاعی‌ وابسته‌ به‌ دولت‌، بانک ها و مؤسسات ‌اعتباری‌ دولتی‌، شرکت های‌ بیمه‌ دولتی‌، مؤسسات‌ و نهادهای‌ عمومی‌ غیردولتی‌(درمواردی‌ که‌ آن‌ بنیادها و نهادها از بودجه‌ کل‌ کشور استفاده‌ می‌ نمایند)، مؤسسات‌ عمومی‌، بنیادها و نهادهای‌ انقلاب‌ اسلامی‌، شورای‌ نگهـبان‌ قانون‌ اساسی‌ و همـچنین ‌دستگاه ها و واحدهائی‌ که‌ شمول‌ قانون‌ بر آن ها مستلزم‌ ذکر یا تصریح‌ نام‌ است‌، اعم‌ از این‌که‌ قانون‌ خاص‌ خود را داشته‌ و یا از قوانین‌ و مقررات‌ عام‌ تبعیت‌ نمایند، نظیر وزارت‌ جهاد کشاورزی‌، شرکت‌ ملی‌ نفت‌ ایران‌، شرکت‌ ملی‌ گاز ایران‌، شرکت‌ ملی‌ صنایع‌ پتروشیمی‌ایران‌، سازمان‌ گسترش‌ و نوسازی‌ صنایع‌ ایران‌، سازمان‌ بنادر و کشتیرانی‌ جمهوری‌ اسلامی ‌ایران‌، سازمان‌ توسعه‌ و نوسازی‌ معادن‌ و صنایع‌ معدنی‌ ایران‌، سازمان‌ صدا و سیمای‌جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و شرکت های‌ تابعه‌ آن ها موظفند در برگزاری‌ مناقصه‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ را رعایت‌ کنند.

مناقصه گر: شخصی حقیقی یا حقوقی که با دریافت اسناد مناقصه در مناقصه شرکت می کند. مناقصه گر بودن امری منقطع است به این معنا که در هر مرحله ای از کار مناقصه گر ممکن است از مناقصه گر بودن خارج شود.

برنامه زمانی مناقصهدر برنامه زمانی مناقصه زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف مناقصه، مدت اعتبار پیشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص می شود.

کمیته‌ فنی‌ بازرگانی‌: هیأتی با سه‌ عضو خبره‌ فنی‌ بازرگانی ‌صلاحیت دار که‌ از سوی‌ مقام‌ مجاز دستگاه‌ مناقصه‌ گزار انتخاب‌ می‌شود. کمیته فنی ارزیابی وظیفه ارزیابی‌ فنی‌ بازرگانی‌ پیشنهادها و سایر وظایف‌ مقرر در این‌ قانون‌ را برعهده‌ دارد.

ارزیابی فنی: در فرایند ارزیابی فنی درآن‌ مشخصات‌، استانداردها، کارایی‌، دوام‌ و سایر ویژگی‌های‌ فنی‌ بازرگانی‌ پیشنهادهای‌ مناقصه‌گران ‌بررسی‌، ارزیابی‌ و پیشنهادهای‌ قابل ‌قبول‌ برگزیده‌ می‌شوند

ارزیابی کیفی مناقصه گران: یعنی ارزیابی‌ توان‌ انجام‌ تعهدات‌ مناقصه‌گران‌ توسط کمیته فنی یا مناقصه گزار

ارزیابی مالی: فرآیندی است که در آن مناسب ترین قیمت از بین پیشنهادهایی که از نظر فنی و بازرگانی پذیرفته شده اند، برگزیده می شود.

ارزیابی شکلی: بررسی کامل بودن اسناد و مدارک و امضای آن ها

مزایده چیست؟

همانطور که گفته شد یکی از روش های انعقاد پیمان های اداری مبتنی بر رقابت مزایده است. طبق تعریف، مزایده به معنای در معرض فروش گذاشتن چیزی است، به ‌نحوی که هر خریداری که قیمت بیشتری را پیشنهاد کرد، کالا به وی فروخته شود.

مزایده در مقابل مناقصه قرار دارد، اگر مزایده یعنی فروختن به بالاترین قیمت تعریف می شود، در مناقصه، کمترین قیمت ارائه‌ شده ملاک عمل است. هرگاه شرکتی یا کارفرمایی برای انجام پروژه‌ای خاص مناقصه برگزار کند، هرکدام از داوطلبان و شرکت‌کنندگانِ در مناقصه که قیمت کمتری را برای انجام پروژه‌  پیشنهاد دهد، برنده و عهده‌ دار انجام پروژه می‌شود.

در هر مزایده باید سه عنصر مزایده‌ گذار، کالا و پیشنهاد دهندگان وجود داشته باشد و مزایده زمانی شکل می ‌گیرد که تقاضا برای کالا یا کالاها بیشتر از مقدار موجود است و پیشنهاد دهندگان برای بدست آوردن کالا با یکدیگر رقابت می ‌کنند.

قبل از مزایده، کالا از طریق کارشناس رسمی منتخب دادگستری، ارزیابی شده و بهایی که وی برای کالا تعیین می کند، به عنوان بهای پایه فروش انتخاب می شود. با انجام مزایده، هر خریداری که بیشترین قیمت را پیشنهاد دهد، کالا به وی پیشنهاد می شود.

اصطلاحات رایج در مزایده:

مزایده به‌ معنای فروختن به بالاترین قیمت است که درمقابل مناقصه قرار دارد. در توضیح مزایده موادی وجود دارد که به صورت جداگانه به تعریف آن ها اشاره می شود:

فروشنده: در مزایده فروشنده به شخصی اطلاق می شود که کالای خود را جهت فروش به صورت فوری یا مزایده معرفی نموده و به خریداران عرضه می نماید.

خریدار: شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که در مزایده بالاترین قیمت را جهت خرید کالا پیشنهاد داده و یا اعلام می کند که تمایل دارد کالای عرضه شده جهت فروش فوری را خریداری کند.

قیمت پایه: حداقل قیمتی است که فروشنده حاضر است کالای خود را به آن قیمت بفروشد و در ابتدای مزایده اعلام می کند. این قیمت معمولا توسط کارشناس رسمی تعیین می شود.

قیمت پیشنهادی: قیمتی است که خریدار به عنوان حداکثر قیمتی که حاضر است برای کالا بپردازد اعلام می کند. اما در صورت برنده شدن مزایده کالا به قیمتی پایین تر از آن فروخته خواهد شد.

فروش کالا: در واقع به معنای توافق فروشنده و خریدار جهت معامله کالا به قیمت فروش کالا گفته می شود.

قیمت فروش: فروش فوری همان قیمتی است که فروشنده از ابتدا به عنوان قیمت کالا اعلام نموده است، اما در مزایده برابر است با مبلغی معادل بالاترین قیمت قبل از مبلغ پیشنهادی برنده مزایده به اضافه مقدار پله افزایش.

با پرداخت یک حق عضویت در مهرپل به آدرس www.mehrpol.com از خدمات آن از جمله مناقصه و مزایده رایگان بهره مند شوید.

مناقصه و مزایده در مهرپل مناقصه و مزایده در مهرپل

You must be logged in to post a comment

comments

  • شما اولین نفری باشید که برای ما نظر خود را می فرستید